Stili mediacije

Stili ali modeli mediacije se razlikujejo glede na vlogo mediatorja in način posredovanja, ki ga uporablja, ter posledično na izid in učinke mediacije. Pri vseh modelih mediacije je naloga mediatorja, pomagati udeležencem pri iskanju rešitve ta konflikt oz. spor pri tem pa nekje mediatorji zavzamejo bolj usmerjevalno vlogo, drugje pa bolj podpirajo odločanje udeležencev.

V zahodnem svetu so najbolj uveljavljene Transformativna, Facilitativna in Evaluativna mediacija.

Primerjava med transformativno, facilitativno in evaluativno mediacijo

   

 

Transformativna mediacija Facilitativna mediacija Evaluativna mediacija
Cilj Transformacija konflikta Rešitev konflikta/problema Poravnava
Vloga mediatorja Podpira proces komunikacije med udeležencemaNevtralna glede izida, vsebine ter poteka mediacije Vodi/usmerja postopek reševanja konfliktaNevtralna glede izida in vsebine mediacije Usmerja pogajanja in posreduje relevantne informacije ter daje predloge za rešitevNevtralna glede izida mediacije
Pogled na konflikt Dolgotrajna situacija v nekem odnosu Kratkoročni medosebni problem, ki ga je potrebno rešiti Tehnično ali pravno težje rešljivo vprašanje
Fokus Konstruktivnost komunikacije Stvarna vsebina in interesi Stvarna vsebina
Čustva Integralni del procesa Pomembna, a lahko ovirajo proces Ovira za postopek
Merilo uspeha Premiki v smeri opolnomočenja in priznavanja
Bolj konstuktivna komunikacija med udeleženci
Razrešitev spora oz. konflikta
Dogovor
Poravnava