Pozdravljeni na naši spletni strani!

Spletni portal mediatorji.net je vzpostavljen z namenom objave enotnega seznama mediatorjev v Sloveniji s čemer bo zagotovljena večja preglednost in transparentnost, kot tudi možnost izbire mediatorja na podlagi standardiziranih kriterijev, kot so:

  • Usposobljenost (vrsta in izvajalec usposabljanja za mediatorje),
  • Izkušnje z izvajanjem mediacije
  • Model ali stil mediacije, ki ga mediator uporablja (Transformativna, Facilitativna, evaluativna)
  • Vrsta mediacije, ki jo  mediator izvaja (družinska mediacija, mediacija v podjetjih, gospodarska mediacija, šolska mediacija …)
  • Organizacija oz. organizacije v katerih deluje
  • Kraj oz. kraji, kjer mediator deluje
  • idr.

Na seznam se lahko vpišejo mediatorji, ki so zaključili vsaj osnovno usposabljanje oz. izobraževanje za mediatorje pri kateremkoli ponudniku usposabljanj.